vattenstämpel

Diagnostik av kärlsystemet Skriv ut

Duplexdoppler / ultraljudsundersökning av halskärlen kan med hög sensitivitet och specificitet påvisa ocklusion och höggradig stenos nästan i nivå med kontrastförstärkt MRA. Ultraljud kan ofta ge en bättre bild av graden av åderförkalkning än andra modaliteter. Undersökningen ger också hemodynamisk information som CTA och MRA inte ger.

Undersökningen ska utföras på alla patienter som kan vara aktuella för karotisendartärektomi (TEA/CEA), men bör också utföras på alla patienter där undersökningen förväntas ge användbara information inför ställningstagande till behandlingsintensitet. Halskärlsundersökningen kan också kombineras med transkraniell doppler.

Transkraniell Doppler (TCD) kan påvisa intrakraniell ocklusion och möjliggör kontinuerlig uppföljning av CT- eller MRI-påvisad ocklusion. TCD kan användas för monitorering av rekanalisation, under och efter trombolytisk behandling och har påvisad prognostiska värde.