vattenstämpel

Ultraljudsdiagnostik Skriv ut

Ultraljud av halskärlen (karotisduplex) bör göras på alla patienter med ischemisk stroke eller TIA, men kan utelämnas, om undersökningen inte har någon terapeutisk betydelse.

Transkraniellt ultraljud kan utföras för att utvärdera den hemodynamiska betydelsen av extra- och intrakraniella stenoser / ocklusion.

Transkraniell embolimonitorering kan utföras vid oklarhet om den troliga embolikällan som stöd för det terapeutiska beslutet.