vattenstämpel

Bilddiagnostik av hjärnans patologi Skriv ut

Cerebral CT har hög sensitivitet och specificitet för att upptäcka färska blödningar i hjärnan och i hjärnhinnor. CT utan kontrastmedel kan utesluta några differentialdiagnoser, men hjärntumör och färsk hjärninfarkt kan förväxlas.

Vid hjärninfarkt kan tidiga ischemiska förändringar ses efter sex timmarna efter insjuknandet, särskilt vid stora infarkter. Utbredda tidiga ischemiska förändringar indikerar en större artärocklusion, dålig kollateralcirkulation och en ogynnsam prognos. Trombolytisk behandling blir ofta mindre effektivt hos dessa patienter. CT har låg känslighet för att upptäcka små infarkter, och är särskilt otillräcklig för att upptäcka ischemi i hjärnstammen och bakre skallgropen. CT kan visa tecken på proximal ocklusion av arteria cerebri media.

Vid hjärnblödning ger CT information om lokalisation, blödningens volym, grad av ödem runt hematom, och möjligt genombrott till ventrikelsystemet. Blödningsområdet tillsammans med annan medicinsk information kan indikera om det föreligger en hypertensiv blödning, blödning på grund av amyloid angiopati, eller aneurysm/kärlmissbildning.

Snabb diagnos av en akut hjärnblödning är nödvändig, eftersom blödningen kan orsaka klinisk försämring på några timmar om det föreligger progress med hematomtillväxt. Hematomprogress förekommer hos fler än 1/3 av patienterna, och är starkt associerat med dålig prognos, med handikapp och död. CT diagnostiserar blödning med stor säkerhet.

Vid klinisk försämring bör ny CT av hjärnan utföras med frågeställningen hematomtillväxt, genombrott till ventrikelsystemet, utveckling av hydrocefalus, och värdering av inklämningsrisken. Patienter med blödningsgenombrott till ventrikelsystemet bör också oberoende av klinik, följas upp med flera CT. Vid misstanke på aneurysm eller kärlmissbildning bör konventionell intraarteriell angiografi övervägas, kontakt ska tas med neurokirurg i dessa fall.

Cerebral MR skiljer väl mellan flera differentialdiagnoser, inklusive hjärninfarkt och blödning. Vid hjärninfarkt kan MRT med diffusionsserie (DWI) efter endast några minuter visa infarktlokalisationen. MRT kan visa utbredningen och tid från insjuknandet samt även små infarkter. Lesionsmönstret kan ge en indikation på om det föreligger en lakunär eller embolisk infarkt. Tillsammans med perfusionsserie (PWI) ger DWI prognostisk information. MR kan användas för att bekräfta diagnosen och för att göra sannolikt mekanismerna för hjärninfarkten. MRT är också särskilt användbart för att upptäcka skador i bakre cirkulationen.

Vid en hjärnblödning bör patienten som huvudregel undersökas efter 1-2 månader med MRT och MR angiografi (eller CT och CT-angiografi) för att utesluta förekomst av tumör som orsak till blödningen och för att avgöra om det kan finnas kärlmissbildning (AVM), (aneurysm måste uteslutna i den akuta fasen). För patienter över 60 år bör MRT omfatta hemoserie för att bedöma om amyloid angiopati föreligger.

Relaterad information