vattenstämpel

Perfusionsdiagnostik Skriv ut

Hjärnans förmåga att överleva ischemi beror på residualperfusionen i det drabbade området. Om perfusionssvikten når en lägsta gräns övergår hjärnparenkymet från en reversibel ischemi med penumbra till en irreversibel ischemi med nekros som konsekvens. Påvisande av potentiellt reversibla ischemiska förändringar kan ha terapeutiska effekter. Det är ännu inte säkerställt vilken konsekvens det har för den enskilde patienten i den akuta situationen.

CT perfusion (CTP) med i.v. kontrast kan differentiera mellan reversibel och irreversibel ischemi, dvs kartlägga penumbrazonen eller det område av hjärnan som fortfarande kan räddas genom reperfusionsbehandling. Njursvikt och kontrastallergi är kontraindikationer för undersökningen.

MR-perfusion (PWI) med i.v. kontrast kan tillsammans med diffusion-viktad MRT (DWI) definiera en penumbrazon som det område som har kritiskt nedsatt genomblödning, men ännu inte diffusionsavvikelse (diffusion-perfusion "mismatch").