vattenstämpel

Radiologisk bilddiagnostik Skriv ut

Patienter med symtom på akut stroke ska omedelbart undersökas med datortomografi av hjärnan.

För patienter som är kandidater för trombolysbehandling, ”Rädda hjärnan”, ska CT av hjärnan utföras snarast och senast inom 20-30 minuter efter ankomsten.

Vid akut ischemisk stroke bör CT i kombination med CT-angiografi för att avgöra vaskulära förhållanden övervägas. Den kan avstås för patienter där informationen från en sådan angiografi inte anses påverka valet av behandling i det akuta skedet.

Vid en hjärninfarkt bör man överväga kontroll-CT minst en gång (efter 1-3 dagar) för utvärdering av skadans storlek, och värdera komplikationsrisk och prognos.

MR-angiografi med kontrast eller CT-angiografi bör utföras på patienter som övervägs för karotiskirurgi.

Vid hjärnblödning bör CT med kontrast eller CT-angiografi utföras för att avgöra om det finns aneurysm eller kärlmissbildningar, och om det finns en pågående blödning ("spot sign").

Vid hjärnblödning bör kontroll-CT utföras minst en gång (efter 24 h) för att bedöma sjukdomsutvecklingen.

Vid hjärnblödning bör patienten i allmänhet ånyo undersökas efter 1-2 månader för att utesluta tumör eller arteriovenös missbildning (AVM).