vattenstämpel

Kompletterande undersökningar Skriv ut

Det diagnostiska uppdraget syftar till att få en detaljerad förklaring till strokesymtomens orsak och ge vägledning för lämplig behandling.

Tidig klarhet i patofysiologi och riskfaktorer ger möjlighet till en individualiserad och tidigt insatt behandling. 

Relaterad information