vattenstämpel

Tidig mobilisering och träning Skriv ut

• Effektiv akut strokevård kräver ett välfungerande multidisciplinärt stroketeam.
• Alla strokepatienter bör snabbt mobiliseras ur sängen, och alla i stroketeamet bör bidra till patientens mobilisering så tidigt och så ofta som möjligt.
• Alla patienter bör utvärderas av ett multidisciplinärt team som ska initiera tidig bedömning, definiera mål och starta strukturerad träning anpassad till patientens funktionsnivå.


Tidig mobilisering och träning är en av de viktigaste faktorerna i den evidensbaserade strokeenhetens behandling och alla strokepatienter bör mobiliseras tidigt.
Komplikationsrisken (DVT, lungemboli, pneumoni, kontrakturer, trycksår) är associerad med immobilisering efter stroke, och det finns ett tydligt samband mellan tidig mobilisering och överlevnad. Mobilisering bör göras så snart patienten är medicinskt stabil och helst under den första dagen.

Träningen bör vara uppgiftsrelaterat och inkluderar dagliga aktiviteter som förflyttning, personlig vård, äta, på- och avklädning och toalettbesök, språk och kommunikation. Patienterna behöver uppmuntran till att själva vara aktiva och får lämplig vägledning och hjälp om det behövs. Det är hela teamets uppgift att underlätta och stimulera patientens egna ansträngningar och aktivitetsnivå, vilket innebär att träningen bör genomföras alla dygnets vakna timmar, 7 dagar i veckan.

Det har varit vanlig klinisk praxis att avvakta med mobilisering vid systoliskt blodtryck >220 mmHg eller kraftig yrsel. I dessa fall rekommenderas att mäta BT liggande och sittande, och att avbryta mobiliseringen om det systoliska blodtrycket sjunker >30 mmHg och patienten samtidigt får symptom. Patienter som behandlas med betablockerare och/eller som har hypovolemi bör kontrolleras särskilt noga.

Mobilisering består av att patienten kommer upp i sittande, stående eller gående ställning, beroende på funktionell nivå. Alla medlemmar i stroketeamet ska bidra till att patienten mobiliseras så tidigt och så ofta som möjligt. Mobilisering måste ske 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Se avsnitt Behandling vid strokeenhet

Den målrelaterade träningen bör starta så tidigt som möjligt (i allmänhet under den första dagen) för att återhämta sig från någon förlorad funktion och förebygga komplikationer. Det bör finnas en tidig bedömning och utvärdering av funktions- och aktivitetsnivån.

Se avsnitt Kartläggning och funktionsvärdering

Träningen måste anpassas individuellt beroende på medicinska tillstånd, resultat och resurser samt tidigare funktionsnivå och patientens egna mål och önskningar. Det bör snabbt göras en gemensam rehabiliteringsplan i stroketeamet tillsammans med patienten och anhöriga om möjligt.

För beskrivning, se avsnitt Behandling vid strokeenhet

Se även avsnitt  Funktion och aktivitet

Relaterad information