vattenstämpel

Teambehandling Skriv ut

För att på bästa sätt ta hand om strokepatienter i akutskedet, optimalt i förhållande till akutbehandling, kontroll av systemfaktorer och NIHSS, tidigt initierad prevention och behandling av komplikationer samt tidig mobilisering behövs ett gott samarbete i stroketeamet

Ett multidisciplinärt stroketeam är en av de viktigaste faktorerna för att strokeenheten ska kunna ge en vetenskapligt baserad vård.

Den akuta behandlingen på strokeenheten ska organiseras så att ett teambaserat arbetssätt garanteras.

För mer information och rekommendationer, se avsnitt Behandling vid strokeenhet

Relaterad information