vattenstämpel

Tidig planering av utskrivning Skriv ut

Så tidigt som möjligt efter den mest akuta handläggningen ska strokeenheten inhämta information om patientens situation före strokeinsjuknandet, hans/hennes fysiska och psykiska hälsa, boende, sociala nätverk och ev. hjälpbehov.

Dessa data jämförs med det aktuella läget, så att stroketeamet tidigt kan upprätta en individuell plan för patientens vård, i samarbete med patient, anhöriga och kommunens hemrehabilitering.

Vissa patienter kan skrivas ut direkt till hemmet utan behov av hjälp eller rehabilitering. För patienter som behöver rehabilitering är den övergripande principen att detta bör ske där den kan utföras bäst för patienten. Många patienter kan skrivas ut direkt hem med erbjudanden om rehabilitering i hemmet eller i primärvårdens dagvård. En del patienter har svåra funktionshinder och så små möjligheter att bli bättre med rehabilitering så övergången till långsiktig vård på vårdhem är en mer korrekt handläggning.

Utskrivningen från strokeenheten bör vara väl planerad och ske i samarbete mellan olika aktörer som är involverade i processen. För de patienter som har ett långsiktigt behov av rehabilitering eller behov av tjänster från många instanser, kan det redan i det akuta skedet  finnas behov för och önskemål från patienten om, en individuell plan som kan systematisera rehabiliteringsprocessen.

För att säkra informationen till nästa steg i vårdkedjan är bra dokumentation viktig och ett bra verktyg för effektivt samarbete i stroketeamet. Systematisk dokumentation av neurologiskt och funktionellt status (NIHSS, MRS) är viktigt i bedömningen av behandlingsresultat och rekommenderas för rutinmässig användning.

Med en teambaserad sammanfattning kan vidare uppföljning, som behovet av rehabilitering och övriga åtgärder underlättas. En gemensam stroketeamsammanfattning kan vara mycket värdefull.