vattenstämpel

Patienter på sjukhem Skriv ut

Patienter som vårdas långsiktigt på sjukhem med anledning av nedsatt somatisk och kognitiv hälsa bör initialt värderas baserat på de nuvarande principerna för akut sjukhusvård, eftersom de har samma rätt till sjukvård som befolkningen i stort. För en del patienter kan fördelarna med akut sjukhusvård vara begränsad. Det är därför önskvärt att ansvarig läkare för sjukhem rutinmässigt gör en bedömning i förhållande till en enskilde patient med avseende på nyttan av akut diagnostik och behandling efter en stroke.