vattenstämpel

TIA Skriv ut

Patienter med TIA har en signifikant ökad risk för stroke under de första dagarna och bör hänvisas till akutinläggning på strokeenhet. Tidigt insatt sekundärprevention minskar risken för manifest hjärninfarkt.

För riskbedömning vid TIA används kalkylatorn  ABCD2 från Internetmedicin.

Vid låg risk kan snabb (inom 48 h) bedömning/behandling inom öppenvården vara ett alternativ till sjukhusvård och efter en vecka från tillfället för TIA. Kontakt med strokeläkare rekommenderas för att optimera handläggningen av TIA om den ska ske polikliniskt. Huvudalternativet är inneliggande utredning som möjliggör telemetri och övrig utredning skyndsamt.

Se vidare avsnitt Transitorisk ischemisk attack