vattenstämpel

Ambulansens åtgärder under transport Skriv ut

Obs: Avstå från vissa åtgärder som kan fördröja och orsaka tidsförlust. Prioritera att få patienten att snabbt till sjukhus och CT-diagnostik

 

Checklista

• Säkra ABC (Airway, Breathing, Circulation)
• Ge syrgas om syremättnad <95 % till 98-99 %
• Höjt huvudläge med 20 grader
• Om sänkt medvetandegrad läggs patient i sidoläge med den friska sidan nedåt
• Övervaka blodtryck (BP), hjärtfrekvens, puls och syremättnad
• Kontakta akutmottagningen vid ’rädda hjärnan-larm’
• Om BT <120 mmHg, samråd med jourhavande läkare för åtgärder
• Mät blodsockret under transporten (och sätt minst en veninfart)
• Starta infusion med Ringer Acetat eller NaCl 9 mg / ml
• Behandla illamående
• Behandla kramper vid behov
• Ge paracetamol 1g om temperatur >37,5 grader
• Notera telefonnummer för anhöriga
• Dokumentera tiden för insjuknandet och annan väsentlig information