vattenstämpel

Prehospital behandling Skriv ut

En snabb identifiering av patienter med akut stroke och omedelbar hänvisning till närmaste akutmottagning är obligatoriskt för att möjliggöra en optimal akutbehandling inklusive trombolys.

Rädda hjärnan-larm ska aktiveras om patienten kan bli aktuell för stroketrombolys.