vattenstämpel

Stressulcus Skriv ut

Ulcusprofylax bör ges till äldre patienter med svår stroke som har ytterligare riskfaktorer, tidigare magsår eller användning av antiflogistika eller steroider.

Prevalensen stressulcus hos strokepatienter har undersökts i liten omfattning. I en studie förekom gastrointestinal (GI) blödning hos 3 %, oftast hos äldre patienter med svår stroke. GI-blödning var associerad med ökad mortalitet. Asymtomatiskt stressulcus är sannolikt vanligare.

I en indisk studie med rutinmässig gastroskopi hos patienter med intracerebral blödning fann man stressulcus med blödningstecken hos 30 %. För intensivvårdspatienter rekommenderas ulcusprofylax till  patienter, med sänt medvetande, vid GCS <9. För patienter med antiflogistika eller steroider kan man överväga om det finns indikationen för ulcusprofylax.