vattenstämpel

Psykiska reaktioner Skriv ut

Psykiatriska komplikationer och framför allt depressioner förkommer ofta efter stroke. Behandling av dessa tillstånd är mest aktuellt efter den akuta fasen och därför tas det upp under rehabiliteringsavsnittet. Se avsnitt Depression