vattenstämpel

Fallrisk Skriv ut

Det finns en ökad risk för fall efter strokeinsjuknande och nästan 10 % av patienterna har ett eller flera fall under den första veckan.

För åtgärder och rekommendationer hänvisas till avsnitt Fallprevention