vattenstämpel

Hjärtarytmi Skriv ut

EKG-förändringar och hjärtarytmier ses ofta vid akut stroke. Den vanligaste arytmin är förmaksflimmer. Livshotande arytmier är sällsynta.
Övervakning, förebyggande och behandling av hjärtkomplikationer följer sedvanliga hjärtbehandlingsprinciper.

Se även avsnitt Hjärtfunktion, för rekommendationer när det gäller utredning av hjärtsjukdomar vid akut stroke.