vattenstämpel

Urinvägsinfektion Skriv ut

Vid urinvägsinfektion (UVI) bör utredning med bladderscan genomföras för att avgöra om blåsdysfunktion, särskilt retention föreligger.
Vid urinretention bör intermittent katetrisering genomföras.
Permanent urinblåsekateter (KAD) bör undvikas.
Vid tecken på UVI bör bakteriologisk undersökning genomföras innan antibiotikabehandling inleds.
Patienter med UVI bör vara väl hydrerade.

Urinvägsinfektion (UVI) kan uppstå hos alla strokepatienter, men mer sällan vid lättare stroke. Även om UVI utgör en komplikation, finns inga bevis för att en UVI försvårar patienters förmåga att återfå en god funktion. Urinretention och kvarliggande urinblåsekateter är predisponerande för UVI.

Profylax består av rutinmässig ultraljudsundersökning av urinblåsan (bladderscan) och intermittent kateterisering vid retention. Om symptom eller feber bör urinsticka och odling genomföras.
Behandling med antibiotika (vanligtvis oralt) ges vid infektion.