vattenstämpel

Infektioner Skriv ut

Aspirationspneumoni och urinvägsinfektioner är vanliga komplikationer efter stroke. En del av orsaken till detta kan vara ett nedsatt immunsvar i den akuta fasen.

Svårigheter att svälja, immobilisering och urinretention är de viktigaste faktorerna för ökad förekomst av infektioner i urinvägarna och andningsorgan. Andra infektioner är sällsynta.