vattenstämpel

Ökat intrakraniellt tryck Skriv ut

Behandling av förhöjt intrakraniellt tryck ska ske på en intensivvårdsavdelning.
Osmoterapi kan övervägas i väntan på kirurgisk behandling.
Aggressiv behandling av feber med antipyretika rekommenderas.
Normalisering av hyperglykemi med i.v. infusion av insulin rekommenderas.
Blodtryck bör behandlas till nivå 160-180/90-110 mmHg.
Vid förhöjt intrakraniellt tryck bör huvudet och överkroppen höjas.

Behandling av högt intrakraniellt tryck omfattar allmänna åtgärder såsom förhöjd huvudända (cirka 30 grader), kontroll av feber och hyperglykemi, smärtstillande och lugnande läkemedel.
Specifik handläggning inkluderar blodtryckskontroll, men blodtrycket bör inte reduceras till under 160/90 mmHg. Medeltrycket kan sannolikt minskas 15 % utan att cirkulationen i hjärnan minskar.
Osmoterapi med mannitol är av osäkert värde vid behandling av förhöjt intrakraniellt tryck. Osmoterapi bör användas vid hotande transtentoriell herniering som en åtgärd för att vinna tid i väntan på neurokirurgisk behandling. Intensiv behandling med lugnande medel, intubering och hyperventilation rekommenderas i denna situation. Behandling med neuro-intensivvård verkar minska dödligheten hos patienter med hjärnblödning och tecken på ökat tryck i hjärnan.
Handläggning av denna patientgrupp ska alltid ske i samråd med neurokirurg och ansvarig läkare på intensivvårdsavdelning.

Information om kirurgiska ingrepp vid ökat tryck/maligna hjärnödem finns i avsnitt Kirurgisk behandling