vattenstämpel

Epilepsi Skriv ut

Hos patienter med ett isolerat krampanfall i samband med insjuknandet är sekundärprofylax med antiepileptika sällan indicerat.
Patienter med flera epileptiska anfall eller krampanfall efter den akuta fasen bör som huvudregel få förebyggande behandling med antiepileptiska läkemedel.

Epileptiska anfall förekommer hos 2-5 % av strokepatienterna.
Epilepsi är vanligast vid stora hjärninfarkter, intracerebrala blödningar och då hjärnskadan involverar hjärnbarken.
Omkring 50 % som har ett anfall i akutfasen kommer återinsjukna i nya epileptiska anfall och då bör antiepileptiska läkemedel övervägas.