vattenstämpel

Kroppstemperatur Skriv ut

Patienter med feber under de första 24-48 timmar efter insjuknandet bör behandlas med paracetamol till ≤ 37,5 grader.
Möjliga infektiösa orsaker till feber ska utredas och om det behövs behandlas.

Feber (> 37,5 grader C) inom 24-48 timmar efter symtomdebut är associerad med ökad mortalitet (160, 161) och nedsatt funktionsnivå. Behandling med paracetamol (4 g / dag) sänker kroppstemperaturen med 0,2-0,4 grader och kan leda till förbättringar i funktion.