vattenstämpel

Vätskebalans Skriv ut

Patienter med akut stroke bör få 1-2 liter saltlösning i.v. (Ringer-Acetat eller 0,9% NaCl) inläggningsdagen såvida det inte finns en okompenserad hjärtsvikt.

Ungefär hälften av strokepatienterna är uttorkade vid eller strax efter ankomsten till sjukhuset. Dehydreringen ökar dödligheten efter stroke.

Vätsketerapi uppfattas vara till nytta och är förmodligen en del av strokeenhetens gynnsamma resultat. Den rekommenderade behandlingen med 1-2 liter i.v. Ringer-Acetat eller 0,9% NaCl inläggningsdagen.

Hos patienter med hjärtsvikt ska vätsketerapin ta hänsyn till risken för vätskeöverbelastning och lungstas, i värsta fall lungödem.