vattenstämpel

Blodtryck Skriv ut

Akut blodtryckssänkande behandling bör normalt inte ges vid akut stroke om inte mycket höga nivåer eller andra villkor (t.ex. hjärtsvikt) gör att blodtryckssänkningen är indicerad.

Vid hjärninfarkt bör blodtryckssänkande behandling värderas vid blodtryck >220/120 mm Hg, med målet att sänka nivån 10-20 %. Patienten bör övervakas med avseende på neurologisk försämring vid den blodtryckssänkande behandlingen.

Särskild försiktighet med blodtryckssänkning hos patienter med höggradig bilaterala karotisstenoser eller kända intrakraniella stenoser.

Vid intracerebral blödning rekommenderas blodtryckssänkande behandling vid systoliskt blodtryck >180 mmHg med målet att sänka nivån 10-20 %.

Det råder stor osäkerhet om indikation för blodtrycksbehandling i det akuta skedet, både ischemisk stroke och intracerebral blödning. En Cochrane-analys från 2001 fann ingen grund för att rekommendera behandling av högt blodtryck i den akuta fasen. Både höga och låga tryck är förknippade med minskad funktionell nivå. Vissa studier har visat positiva effekter av blodtryckssänkande vid intracerebral blödning. Sammantaget finns inget vetenskapligt stöd för rutinmässig blodtryckssänkande behandling vid stroke i det akuta skedet.

I klinisk praxis är det vanligt att behandla blodtryck som är mycket höga, >220/120 mmHg. Det eftersträvas en kontrollerad minskning med 10-20 %. Vid samtidig symtomatisk hjärtsvikt eller symtomgivande kranskärlssjukdom bör det övervägas behandling vid lägre värden för att optimera hjärtfunktionen.

Pågående blodtryckssänkande behandling kan fortsätta vid blodtryck >140/90 mmHg. Vid blodtryck <140/90 mmHg rekommenderas att minska eller avbryta den antihypertensiva behandling.

Vid intracerebral blödning behandlas blodtryck >180/100 mmHg, med målet av en 10-20% minskning.

Labetalol används oftast i akut blodtrycksbehandling av stroke. Med intravenös behandling uppnås en snabb effekt och det är oftast lätt att kontrollera blodtrycksminskningen. Vid hjärtsvikt, kranskärlssjukdom eller bradykardi kan nitroglycerininfusion vara ett bättre alternativ.

Inför trombolys finns speciella blodtrycksgränser.