vattenstämpel

Respiration Skriv ut

Patienter med normal syremättnad ≥ är 95% ska inte ges extra syrgas.
Syrgasbehandling rekommenderas vid akut stroke för patienter med syremättnad <95%, med doserad syretillförsel till en nivå på 97-99%.
Hos patienter där adekvat syremättnad inte kan uppnås genom 5 liter O2/min bör utredas med hänsyn till orsaken till hypoxin.
Patienter med svår KOL har risk för CO2-retention vid syretillförsel och bör följas med regelbundna blodgasundersökningar.
Andningsinsufficiens är vanligt vid akut stroke. Övre luftvägsobstruktion inträffar oftast under de första 24 timmarna, speciellt om patienten ligger på rygg och har ett högt BMI.

Cirka 60 % av strokepatienterna utvecklar hypoxi (syremättnad <95 %) under de första 24 timmarna. Orsaken kan vara hypoventilation, atelektas och aspirationspneumoni. Hjärtarytmier (snabbt förmaksflimmer) och hjärtsvikt. Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller annan lungsjukdom har ofta risken för hypoxi.

Syrgas via näskateter är associerad med förbättrad funktion vid stora ischemisk stroke, men inte för mindre ischemisk stroke.