vattenstämpel

Övervakning och kontroll av homeostas Skriv ut

På strokeenhet ska övervakning av hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, syremättnad, temperatur genomföras under de första 12-24 timmarna efter inläggning och längre för instabila patienter.

Övervakning och behandling i den akuta fasen syftar till att optimera den fysiologiska homeostasen. Andning, cirkulation, vätskebalans, blodsockernivån och temperatur är de viktigaste faktorerna som bör övervakas och vid behov korrigeras.

Se avsnitt Behandling vid strokeenhet