vattenstämpel

Progressiv stroke Skriv ut

Ny CT hjärna bör göras vid progression av symtomen för att utesluta blödning, malignt ödem, eller cerebellärt ödem med hydrocefalus.
Systemfaktorer som kan bidra till försämringen bör korrigeras (hypotension, dehydrering, hypoxi, feber, avvikelse i vätskebalans och glukos).
Antikoagulantiabehandling med heparin rekommenderas inte.
Kombinationsbehandling med ASA och klopidogrel kan övervägas.
Vid fluktuerande förlopp kan trombolys övervägas.

Med instabil ischemisk stroke avses både progressiva och fluktuerande symtom. Försämring av neurologiska symtom (medvetande, pares, språk) de första 2-3 dagarna, förekommer hos cirka 20-40% av patienterna. Patienter med diabetes, högt blodtryck och tidigare lakunär infarkt verkar vara ha en särskilt hög risk. Rutinmässig användning av NIHSS kan hjälpa till att upptäcka försämringar i ett tidigt skede. Mekanismerna bakom försämringen är bara delvis kända, men stenosering/ocklusion av blodkärl, recidiverande embolier, hjärnödem, cerebral blodtrycksvariation med hypoperfusion, hemorragisk transformation eller systemiska faktorer som feber, hypotension, hypoxi eller störningar i vätskebalansen, elektrolytrubbning eller glukos är faktorer som kan bidra. Försämringen blir oftast permanent och ger en sämre prognos.

Kontroll och behandling av systemfaktorer är sannolikt det viktigaste initiativet men det saknas bra studier inom detta område.

Antikoagulantiabehandling har ingen dokumenterad effekt och medför en blödningsrisk och rekommenderas därför inte som huvudregel.

Kombinationen av ASA och klopidogrel kan minska emboliseringsrisken från instabila plack. Det finns studier som kan indikerar en effekt av kombinationen av ASA och klopidogrel vid tidigt insatt behandling. Därför används kombinationen ASA plus Klopidogrel vid instabila cerebrala infarkter, men det finns för närvarande inga säkra bevis för att ge konkreta rekommendationer. Vid flukturerande symtom kan trombolys övervägas men det finns ingen klart dokumenterad effekt.