vattenstämpel

Antitrombotisk behandling Skriv ut

Antitrombotiska läkemedel kan delas in i trombocythämmande och antikoagulerande medel. Trombocythämmare som acetylsalicylsyra (ASA), dipyridamol, klopidogrel, verkar genom att hämma trombocytaggregation. Antikoagulantia verkar främst genom att hämma koagulationssystemet och inkluderar ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin (LMWH), heparinoider eller orala antikoagulantia (warfarin, dabigatran, rivaroxaban,apixaban).

Medel med trombolytiska egenskaper definieras vanligen inte som antitrombotiska läkemedel.

Antitrombotisk behandling för ischemiskt stroke används för:

• att reducera den underliggande trombotiska / tromboemboliska processen      (syftar till att reducera storleken på den akuta hjärninfarkten)
• att minska risken för nya trombotiska / tromboemboliska komplikationer (sekundär prevention)
• att minska risken för djup ventrombos.


Läkemedlen ökar risken för intrakraniell eller extrakraniell blödning.
Om blödningsrisken är hög kan denna överväga nyttan med antitrombotisk behandling.