vattenstämpel

Dekompressiv kraniektomi Skriv ut

Hemikraniektomi vid malign mediainfarkt kan vara livräddande, men effekten med hänsyn till funktionell förbättring är osäker. En samlad bedömning måste göras i varje enskilt fall. En systematisk genomgång av tre randomiserade studier med medelålder 45 år visar att hemikraniektomi inom 48 timmar efter strokedebut minskad dödlighet och ger ökad andelen patienter med positivt långtidsresultat.

Suboccipital kraniotomi och partiell resektion av lillhjärnan kan vara indicerat vid större cerebellär infarkt som ger tilltagande kompression av hjärnstammen.

 Hemikraniektomi och suboccipital kraniotomi är profylaktisk kirurgi och bör därför sannolikt utföras inom de första 24 timmarna om det finns indikation för behandlingen. Ålder under 60 år och behandling före tecken på inklämning är gynnsamma prognostiska faktorer. Patienter under 60 år med risk för malignt mediaödem bör övervägas för snabb överförflyttning till neurokirurgisk klinik. Patienter mellan 60 och 70 år, efter individuell bedömning, kan vara lämpliga för hemikraniektomi men effekten här är mindre väl dokumenterad. För patienter över 70 år finns inga bevis för positiva effekter av hemikraniektomi.

En hemorragisk omvandling kan ibland bidra till det ökade trycket. Rekommendationerna för behandling av spontan intracerebral blödning bör följas i dessa fall. Se avsnitt 3.6 Akut behandling av hjärnblödning

Relaterad information