vattenstämpel

Kirurgisk behandling Skriv ut

Patienter under 60 år med sannolikhet att utveckla ett malignt hjärnödem (malign cerebri mediainfarkt) bör överföras till neurokirurgisk klinik i Linköping.

Hemikraniektomin ska utföras inom 48 timmar efter debut av cerebri mediainfarkten.

Patienter mellan 60 och 70 år med risk för malign cerebri mediainfarkt bör värderas för hemikraniektomi efter individuell bedömning.

Patienter med cerebellärt malignt ödem med risk för klinisk försämring bör övervägas för behandling med suboccipital kraniotomi med partiell resektion av lillhjärnan.

Kirurgisk behandling är aktuellt att värdera vid symptom eller tecken på ökat tryck i hjärnan och utveckling av malignt hjärnödem. Malignt hjärnödem kan utvecklas inom 24 h och kan medföra dödlighet upp till 80%. Patienter med tecken på utveckling mot malignt ödem (gradvis minskning av medvetandegrad) måste noggrant övervakas med upprepade kliniska undersökningar och CT-undersökningar.

Se även komplikationer i avsnitt Ökat intrakraniellt tryck