vattenstämpel

Neuroprotektiv behandling Skriv ut

Ett flertal studier med potentiellt neuroprotektiva medel har genomförts men ingen har resulterat i någon tydlig positiv effekt. För närvarande finns därför inget nervskyddande ämnen som rekommenderas för klinisk användning.