vattenstämpel

Intraarteriell behandling Skriv ut

Intra-arteriell (i.a.) trombolys kan vara effektiv behandling för akut ischemisk stroke. Det har inte gjorts någon randomiserad studie som jämför intraarteriell med intravenös trombolys och det finns bara en studie där intraarteriell trombolys jämförs med placebo. Prourokinase som användes som ett trombolytiskt läkemedel i denna studie är inte registrerad i Sverige.

Med i.a. trombolys blir det en tidsfördröjning för behandlingsstart jämfört med i.v. trombolys, men denna försening kan kompenseras genom att kombinera i.v. och i.a. trombolys. I.a. trombolys kan vara ett behandlingsalternativ för patienter med en kliniskt allvarlig ocklusion av arteria cerebi media inom 6 timmar efter strokedebuten , vid basilarisocklusion  eller vid kontraindikation för intravenös trombolys.

Intraarteriell mekanisk embolektomi kan vara ett behandlingsalternativ för patienter med stor proximal ocklusion, vid otillräcklig effekt av intravenöst eller i.a. trombolys eller med kontraindikationer för intravenös eller i.a. trombolys. Tidsfönstret kan handla om 6 h för mediaocklusion och kanske längre för basilarisocklusioner.

I en metaanalys av 114 öppna behandlingsserier, uppnåddes för patienter som behandlades med mekanisk embolektomi en betydligt större sannolikhet för goda långsiktiga resultat än en matchad motsvarande kontrollgrupp . Nyare embolektomi-system uppnår en högre grad av rekanalisering och en trend mot lägre dödlighet och bättre långtidseffekt. Embolektomi-metoden testas i kliniska prövningar.

Överväg kontakt med neurokirurgjouren i Linköping för synpunkter på handläggning och eventuellt transport av patienten. 

Relaterad information