vattenstämpel

Reperfusionsbehandling Skriv ut

I.v. trombolys med  Actilys (alteplas) är en effektiv behandling som bör erbjudas patienter med akut ischemisk stroke inom 4½ timmar efter insjuknandet och som uppfyller kriterier för behandling.

Kortast möjliga tid till behandling för att förbättra behandlingseffekten.

I.a. trombolys eller i.a. trombektomi kan övervägas hos utvalda patienter med kontraindikationer för intravenös trombolys eller stor proximal ocklusion.

Definitiva rekommendationer kan inte ges förrän mer forskningresultat stöder denna handläggning.

Överväg kontakt med neurokirurgjouren i Linköping för handläggning och eventuellt transport av patienten.