vattenstämpel

Kirurgisk behandling Skriv ut

Patienter med hjärnblödning bör övervakas noggrant med kontroll av vakenheten med Glasgow Coma Scale (GCS) och vid behov upprepade kontroller med CT hjärna. Vid försämrad vakenhet enligt GCS till nivån <8-10, kan kirurgi bli aktuell.

Handläggning av intracerebral blödning ska ske i samråd med neurokirurg.

Nyttan av kirurgisk evakuering av lobära intracerebrala blödningar har inte dokumenterats. Kirurgiska ingrepp kan ibland vara livräddande, men betydelsen för att minska allvarlig funktionsnedsättning är oklar.

Patienter med mycket sänkt medvetandegrad initialt bör vanligtvis inte opereras pga. osäker behandlingseffekt.

Patienter med lindriga neurologiska bortfall och små hematom (<10 ml) bör inte opereras då icke-operativ handläggning ger samma resultat.

Kraniotomi kan ha gynnsam effekt för hematom nära hjärnans yta (135). Effekten av dekompressiv hemikraniektomi är oklar och rekommenderas inte.

Patienter med stora (>3 cm) cerebellära blödningar och cerebellära blödningar med hjärnstamskompression eller hydrocefalus bör som huvudregel opereras.

Patienter med intraventrikulär blödning har en mindre gynnsam prognos pga. att en större central blödning har en ökad risk för hydrocefalusutveckling. Externt ventrikeldränage av cerebrospinalvätska kan övervägas och patienten bör också följas med upprepade CT hjärna.

Patienter med intracerebral blödning orsakad av aneurysm och kärlmissbildning bör utredas och handläggas i nära samarbete med neurokirurg.

Relaterad information