vattenstämpel

Läkemedelsbehandling Skriv ut

Behandling med koagulationsfaktorkoncentrat och K-vitamin bör administreras så snart som möjligt vid warfarin-associerad blödning och kontinuerligt tills INR <1,5.
Behandling med koagulationsfaktorkoncentrat kan användas även vid trombolysinducerad blödning, men effekten är osäker. Behandling med aktiverad faktor VII rekommenderas inte.

Behandling med rekombinant aktiverad faktor VII (FVIIa) leder till en betydande reduktion av hematomutvecklingen jämfört med placebo, men ger inte ett förbättrat behandlingsresultat.
Behandling med FVIIa vid akut hjärnblödning (spontana eller läkemedelsrelaterade) är för närvarande inte indicerat.

Vid warfarin-associerad hjärnblödning ska koagulationsfaktorkoncentrat och intravenöst K-vitamin ges.

Symtomatisk hemorragisk transformering av en primär ischemisk infarkt uppstår spontant hos cirka 5 % av patienter med ischemisk stroke och har blivit ett vanligare fenomen (7-8 %) efter införandet av iv. trombolys.
Vid hjärnblödning efter trombolysbehandling kan koagulationsfaktorkoncentrat övervägas, men mindre än 10% av den givna plasmakoncentrationen av tPA återstår 20 minuter efter avslutad infusion och effekten av sådan behandling är osäkert.
Behandling av symtomatisk hemorragisk transformation (parenkymatöst hematom) följer samma riktlinjer som för spontan intracerebral blödning.