vattenstämpel

Stroke hos unga Skriv ut

När en ung patient drabbas av stroke blir de möjliga orsakerna till stroke fler. Med unga i detta sammanhand menas ffa patienter <50 år. Även i denna åldersgrupp förekommer naturligtvis de vanligare orsakerna såsom kardiell emboli och ateroskleros i stora och små kärl.

Andra orsaker kan vara trombosbenägenhet, ex antifosfolipidsyndrom, ärftliga metabola sjukdomar, ex mitokondriella sjukdomar såsom CADASIL, MELAS mm, CNS-vaskulit och sinustrombos.

Utredningen blir dämed bredare och innefattar oftast angiografisk framställning, CT-angio eller MR-angio, likvoranalyser och trombosutredning. I vissa fall även genetisk utredning.