vattenstämpel

Handläggning av patient på sjukhuset Skriv ut

Ambulanspersonal ska med hjälp av AKUT-test och anamnes identifiera strokepatienten som kan vara aktuell för stroketrombolys.

Ambulansenpersonal startar "Rädda Hjärnan-larmet" och kontaktar akutmottagningen och strokeansvarig jourläkare.

Om stroketrombolys kan vara aktuell efter denna kontakt ska patienten transporteras direkt till CT-lab för att utesluta blödning eller annan kontraindikation.

När Rädda hjärnan-larm bekräftas av ansvarig läkare kontaktas CT-ansvarig personal och avdelning för klinisk kemi. Avdelningen där trombolysbehandlingen genomförs är i Västervik-HIA, i Oskarshamn-IVA och i Kalmar-Strokeenheten.

Målsättningen är kortast möjliga handläggningstid. Vi ska alltid försöka nå målet <30 minuter för dörr-nål och helst inte senare än 40 minuter till trombolys.

Läkare som ansvarar för att ta emot strokepatienter ska vara tillgänglig hela dygnet och fysiskt vara på akuten när patienten anländer. Läkaren ska därefter följa med patienten till CT-lab och avdelning där trombolysen genomförs för att omedelbart ta beslut om riktig behandling.