vattenstämpel

Migränrelaterad hjärninfarkt Skriv ut

• Patienter med migränrelaterad hjärninfarkt bör initialt behandlas som andra patienter med akut ischemisk stroke.

• Differentialdiagnosen kan vara svår och neurolog bör konsulteras för den diagnostiska bedömningen.

• Personer som har migrän med aura ska avrådas från att röka och kvinnor bör överväga att använda andra preventivmedel än kombinerade p-piller.

• Personer med migrän utan kranskärlssjukdom kan behandlas med triptaner då risken för hjärninfarkt inte ökar.

Diagnosen migränrelaterad hjärninfarkt kräver påvisande av infarktförändring radiologiskt (oftast MR) och differentialdiagnosen är ofta prolongerad aura.

Vid påvisade infarktförändringar och migränliknande huvudvärk bör man överväga ovanliga orsaker till stroke såsom mitokondriella sjukdomar som tex CADASIL eller MELAS

Personer som har migrän med aura har en ökad risk för ischemisk stroke. Detta gäller i mindre utsträckning även för personer med migrän utan aura . Rökning ökar risken signifikant (243). Detsamma gäller för kombinerade p-piller och i synnerhet kombinationen av dessa två faktorer. Den ökade risken för stroke hos personer med migrän är inte relaterade till användning av triptaner. Migrän med aura är associerad med en ökad frekvens av öppetstående foramen ovale. Det är osäkert om stängningen av foramen ovale minskar risken för ischemisk stroke. Migrän med aura skiljer sig från akut ischemisk stroke med kombinationen av så kallade positiva och negativa symtom och med att symtomen utvecklas under flera minuter.