vattenstämpel

Dissektioner Skriv ut

• Alla yngre patienter (<60 år) med ischemisk stroke bör utredas med ultraljud och/eller MR-angiografi för att utesluta dissektioner i halskärlen.
• Patienter med ischemisk stroke eller TIA orsakad av extrakraniell dissektion bör behandlas med ASA 75 mg dagligen.
• Rekommendationen är tillsvidare behandling med ASA.
• Patienter med dissektion och hjärninfarktrecidiv eller ny TIA under ASA-behandling bör ändras till antikoagulation under 3-6 månader.
• Vid recidiverande hjärninfarkt/TIA trots bästa läkemedelsbehandling kan karotiskirurgi eller endovaskulär behandling övervägas.


Karotis- och vertebralisdissektion orsakar omkring 2 % av alla ischemiska stroke och är den vanligaste etiologin hos unga. Cirkulationsstörningen i hjärnan vid dissektion orsakas av stenos eller ocklusion av det drabbade kärlet eller en artär till artär embolisering. Dissektion kan ibland orsakas av arteriopati eller trauma. Patienter med dissektion har samma riskprofil för hjärt-kärlsjukdom som andra friska. Dissektion är vanligtvis inte associerad  med ateroskleros. Det finns oftast ingen anledning med annan sekundärprevention än trombocythämmare.

Predilektionsstället för dissektion i karotis interna är två cm kraniellt om karotis kommunis delningsställe. Ultraljudsundersökning (karotisduplex) och MR angiografi/CT angiografi kan visualisera dissektion. MR angiografi är den mest känsliga undersökning för att påvisa vertebralisdissektion.

Både ASA och warfarin är aktuella behandlingsalternativ. Det finns inga bevis för att antikoagulation är bättre än ASA. Om antikoagulation väljs initialt så kan patienten byta till trombocythämmare efter 3-6 månader och som regel rekommenderas tillsvidare behandling med trombocythämmare (229). Vid intrakraniell dissektion ger behandling med antikoagulantia ökad risk för subaraknoidalblödning, störst vid vertebralisdissektion. Vid recidiverande symtom under ASA-behandling kan antikoagulantia övervägas.

Vid recidivinfarkt under behandling med ASA/antikoagulantia och höggradig stenos eller pseudoaneurysm kan operation av stenos och coiling av aneurysm övervägas.