vattenstämpel

Behandling av differentialdiagnoser Skriv ut

Handläggning av vissa differentialdiagnoser finns i avsnitten, Dissektioner, Sinustrombos och Migränrelaterad hjärninfarkt.

Andra vanliga differentialdiagnoser till stroke är epilepsi, intrakraniell expansivitet, ex hjärntumör, hjärnabscess eller subduralhematom, allmän svaghet vid infektion, Multipel skleros, funktionella symtom.

Exempel på ovanligare orsaker till cerebral infarkt är bland annat:

Antifosfolipidsyndrom
Andra koagulationsrubbningar
Arterit av olika typer
Cerebral infarkt relaterad till malignitet och/eller infektion
Drogrelaterade orsaker
Polycytemi
Trombocytos

Relaterad information

Länkar till ovanliga diagnoser på Socialstyrelsens hemsida.

CADASIL
Moyamoya