vattenstämpel

Akutfas Skriv ut


Akutfasen definieras som den första veckan efter symtomdebut. Här beskrivs de delprocesser som tillhör den akuta fasen.

Delprocesser:

  • Ambulans
  • Akutmottagning
  • Medicinjour
  • CT-lab
  • Trombolysenhet
  • Strokeenhet