vattenstämpel

Förord

Dokument:

Trombolys:
Indikationer och Kontraindikationer

NIHSS stroke skala
Övervakningsschema
Handläggning av komplikationer

Strokeenhet:
Rutiner vid inläggning´

Epikrismall

 

TID ÄR HJÄRNA!

Vid hotande ischemisk hjärninfarkt räknas varje minut!
Framgångsrik stroketrombolys ger en ökad andel patienter med minimal eller ingen funktionsnedsättning. Behandlingseffekten avtar med varje minuts fördröjning och kan bara ges upp till 4,5 timmar efter insjuknandet.

 

Framgångsrik strokevård förutsätter tillgång på hemrehabilitering.
I de nationella riktlinjerna har rehabilitering i hemmet hög prioritet.


 

Senast uppdaterade

2017-01-24 07:47
2015-06-17 13:22
2015-06-16 10:42

Senast publicerade

2017-01-24 07:44
2013-05-06 13:46
2013-05-06 13:45

Senaste kommentarer