vattenstämpel

Återbesök Skriv ut

I Cosmic ska mallen; Strukturerad uppföljning väljas och typ av uppföljning; ADHD. Inom en snar framtid kommer kvalitetsregistret BUSA kopplas till uppföljningsmallen och efter godkännande av patienten kan uppgifterna föras över till registret med ett klick.