vattenstämpel

Läkemedel Skriv ut

Vid ADHD och samtliga tillstånd ovan med två diagnoser rekommenderar Socialstyrelsen behandling med centralt verkande sympatomimetika (centralstimulantia) till vuxna med ADHD. Läkemedelsbehandlingen bör erbjudas som en del i ett behandlingsprogram.

Beprövad erfarenhet talar för att individer med ADHD, både barn och vuxna, har nytta av behandling med centralt verkande sympatomimetika som lindrar ADHD-symtom och att behandlingen bidrar till en bättre livskvalitet.