vattenstämpel

Förord

Neuropsykiatriprocessen är en av landstingets sex prioriterade processer.  Efterfrågan på NP-utredningar har de senaste åren ökat rejält med långa väntetider som följd. Denna utredningsrutin syftar till att få en likvärdig utredningsgång inom hela Psykiatriförvaltningen. Underlaget är framtaget av en tvärprofessionell arbetsgrupp under ledning av en processledare.

Utredningsarbetet är uppdelat i basutredning och fördjupad utredning. Detta för att de ganska tydliga ADHD-patienterna och de med autismspektrumstörning ska kunna få en snabbare utredningsgång. De som kräver en mer djupgående psykologisk utredning kan komma snabbare till utredning. Se Riktlinje vid utredning och behandling av ADHD och autismspektrumstörning hos vuxna

 

Stöd till barn, ungdomar och vuxna- ett kunskapsstöd

Senast uppdaterade

2015-06-10 15:18
2015-04-02 14:07
2015-01-15 14:38

Senast publicerade

2015-04-02 14:05
2015-01-15 14:35
2015-01-15 14:30

Senaste kommentarer