vattenstämpel

Flödesschema Skriv ut

  1. Tobaksanvändning efterfrågas, diskuteras och dokumenteras i samband med slutenvård för hjärtinfarkt
  2. I samband med utskrivning från sjukhus ges noggrann, individuell information kring vikten av rökstopp
  3. Vid tidigt återbesök till hjärtsjuksköterska ca 2 veckor efter hjärtinfarkt återupptas diskussion kring tobaksvanor. Samtliga patienter med aktivt tobaksbruk vid tidpunkten för insjuknandet i hjärtinfarkt remitteras av hjärtsjuksköterskan till tobaksavvänjare på sin hälsocentral, undantaget patienter som aktivt frånsäger sig detta. Detta gäller alltså även patienter som slutat i samband med hjärtinfarkten. I remissen noteras datum för hjärtinfarkten, vilken form av tobaksbruk det rör sig om samt om patienten hållt sig tobaksfri sedan infarkten eller återfallit i tobaksbruk. Avseende övrig relevant information hänvisas till journalen
  4. Tobaksterapeut på hälsocentral mottar remiss enligt ovan och tar kontakt med patienten per telefon inom en vecka för planering av fortsatt kontakt
  5. Fortsatt uppföljning hos tobaksterapeut individanpassas med målet att patienten ska hålla sig permanent rökfri