vattenstämpel

Målgrupp Skriv ut

Målgrupp för tidig kranskärlsröntgen är patienter med färsk icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktorer som avspeglas i GRACE-score med ett värde > 140. Kranskärlsröntgen bör i dessa fall utföras inom ett dygn från ankomst till sjukhus. Populationen utgör ca 1/3 av alla patienter med icke ST-höjningsinfarkt, ca 200 patienter per år i Kalmar län.