vattenstämpel

Flödesschema Skriv ut

  1. Icke ST-höjningsinfarkt konstateras på något av länets sjukhus, i de flesta fall låter detta sig göras inom sex timmar från ankomst.
  2. Riskvärdering enligt GRACE görs och patienter med poäng > 140 väljs ut.
  3. Kontakt tas med PCI-ansvarig läkare i Kalmar, muntligen eller per telefon. Denna kontakt tas dag- och kvällstid (8-21), även helger. Kontorstid: 48117 Jourtid: 81197 
  4. För patienter där patientansvarig läkare och PCI-läkare är överens om indikation för kranskärlsröntgen ordnas för patienter från Oskarshamn och Västervik transport till hjärtavdelningen LSK. Denna transport sker med ambulans dagtid, även helger.
  5. Kranskärlsröntgen och eventuell PCI utförs så snart möjligt.
  6. Transport till hemsjukhus sker efter utförd kranskärlsröntgen/PCI dagtid, även helger