vattenstämpel

Bakgrund Skriv ut

En ökande mängd data pekar på vikten av tidig kranskärlsröntgen efter icke ST-höjningsinfarkt för patienter med hög risk för tidiga komplikationer. Dessa data avspeglas också i riktlinjer och i nationell kvalitetsuppföljning.