vattenstämpel

Förord

Processgrupp Hjärta arbetar med att utveckla hjärtsjukvården i Kalmar län.

På denna sida dokumenteras de länsövergripande rutiner för hjärtsjukvård som arbetet har resulterat i. Riktlinjerna utgör alltså inte på något sätt en heltäckande beskrivning av länets hjärtsjukvård, utan beskriver vården inom de delar som varit föremål för förbättringsarbete inom hjärtprocessen.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – stöd för styrning och ledning – remissversion

 

Senast uppdaterade

2016-03-11 13:57
2015-05-02 09:26
2015-05-02 09:26

Senast publicerade

2016-03-11 13:56
2015-05-05 12:30
2015-05-01 01:00

Senaste kommentarer